We hebben oog voor de noden en zorgen van de internen. We maken tijd voor een gesprek met de intern en organiseren kringgesprekken.

We hebben regelmatig overlegmomenten met ouders, zorgcoördinatoren van de scholen, medewerkers van clb, thuisbegeleiders, pleegzorgbegeleiders, consulenten van jeugdhulp, … om samen te zoeken hoe we de intern kunnen laten groeien. De contacten verlopen steeds via Heidi, opvoedster en zorgcoach op internaat.