Opvoedingsproject Broeders van Liefde

Voor ons bestaat onderwijs dus niet zonder opvoeding. Onderwijs richt zich op verdere studies en de arbeidsmarkt, opvoeding op het totale leven. We willen dat je kind uitgroeit tot een kritische wereldburger die met een open blik kijkt, vreedzaam samenleeft en van betekenis is voor anderen.

Lees hier het opvoedingsproject van Broeders van Liefde.