‘De hand reiken naar de noden van elk kind dat ons is toevertrouwd’

Jongeren leren in ons internaat stilaan op eigen benen staan. We werken met hen aan 4 pijlers die we belangrijk vinden in het leven: volhouden in vertrouwen, openstaan om verder te kijken, actief durven meedoen en durven dromen.

Elke dag ‘samen’-leven maakt onze internen sociaal vaardig: ze leren naar elkaar luisteren, initiatieven en verantwoordelijkheid nemen. Door de verscheidenheid van individuen, leeftijden en studierichtingen leren de internen zorgzaam omgaan met elkaar. Ze maken samen met hun opvoeders deel uit van de grote ‘internen’-familie.

We laten elke intern zijn talenten ontdekken en ontplooien.

De regelmaat en de structuur van ons internaat bieden een houvast, ook als het eens moeilijk gaat.

Het opvoedersteam zet zich elke dag opnieuw in om de jongeren ons toevertrouwd, met zorg te omringen. Na een drukke schooldag wacht er steeds een luisterend oor voor kleine en grote zorgen.

IMG_7729