Studie

Je gaat voor de studie naar het toilet. Dan ga je naar je kamer en leg je de schoolagenda klaar.

Je begint met het maken van je huistaken en je leert dan je lessen. De opvoed(st)er komt langs om de agenda te controleren, te tekenen en een woordje uitleg te geven waar nodig.

Nieuwe internen leren tijdens het eerste jaar werken met een studieplan. Je leert je taken en toetsen spreiden over de hele week. Tijdens de tweede studie worden je toetsen opgevraagd door de opvoeder. Na het studeren maak je je boekentas klaar voor de volgende dag.

Als je op de pc wil werken voor school of ontspanning dan moet je die reserveren tijdens de eerste studie. De opvoeder zal de computerlijst bij hebben als hij tijdens de eerste studie langs komt.

Als je niet veel huiswerk hebt dan moet je je rustig bezig houden op je kamer  zodat de opvoeder de kans heeft om iedereen te controleren en op te vragen. Je kan dan lezen of je rustig bezighouden op de kamer. In samenspraak met de opvoeder kan je met een andere intern samen zitten.

Als je een groepswerk opgekregen hebt dan kunnen klasgenoten naar het internaat komen om er aan te werken. Je brengt de opvoeder minstens twee dagen op voorhand op de hoogte.  Als je voor groepswerk buiten het internaat moet gaan dan moeten je ouders schriftelijk de toestemming geven en moet dit minstens twee dagen op voorhand met de beheerder afgesproken worden.